Privacyverklaring

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 Het is ons een groot genoegen dat u onze website bezoekt en we bedanken u voor uw belangstelling. Hier volgend informeren we u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de algemene verordening gegevensverwerking (AVG) is Wemefa H. Christopeit GmbH, Steinbrink 3, 42555 Velbert, Duitsland, tel.: +49 (0)2052 – 887 01, e-mail: info [at] wemefa [dot] de. De voor het verwerken van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen inzake het verwerken van persoonsgegevens.

1.3 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of aanvragen aan de verantwoordelijke) gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen aan de tekenvolgorde ‘https://’ en het slotje-symbool in uw browserbalk.

2) Gegevens verzamelen bij het bezoek van de website
Bij een puur informatief gebruik van onze website, dus als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie doet toekomen, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zgn. ‘Server-Logfiles’). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u de website te kunnen laten zien:

  • Onze bezochte website
  • Datum en tijd op het moment van het bezoek
  • Hoeveelheid gestuurde gegevens in byte
  • Bron/link van waaruit u op onze pagina bent gekomen
  • Gebruikte browser
  • Gebruikte besturingssysteem
  • Gebruikte IP-adres (evt.: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigde belang in het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor, de Server-Logfiles achteraf te controleren wanneer er concrete aanwijzingen voor illegaal gebruik zijn.

4) Cookies

Deze cookieverklaring is opgesteld en bijgewerkt door Cookieverklaring.

4) Contactopname

In het kader van de contactopname met ons (bijv. per contactformulier of e-mail) worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van het beantwoorden van uw kwestie resp. voor de contactopname en de daarmee gepaard gaande technische administratie opgeslagen en gebruikt. Legale basis voor het verwerken van de gegevens is ons gerechtvaardigde belang in het behandelen van uw kwestie volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG. Wanneer uw contactopname als doel heeft, een overeenkomst af te sluiten, dan is een bijkomende legale basis voor het verwerken art. 6 lid 1 lit. b AVG. Uw gegevens worden na afgeronde behandeling van uw aanvraag gewist. Dit is het geval wanneer de omstandigheden het aannemelijk maken dat de betreffende kwestie is opgehelderd en afgerond en indien hier geen wettelijke bewaarplichten tegenover staan.

5) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van Youtube-video's
Deze website maakt gebruik van de Youtube embedding-functie voor het tonen en weergeven van video's van de aanbieder ‘Youtube’, die tot de Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google') behoort.

Hierbij wordt de geavanceerde privacymodus gebruikt die volgens gegevens van de aanbieder een opslag van gebruikersinformatie pas bij weergave van de video(‘s) in gang zet. Als de weergave van embedded Youtube video’s wordt gestart, zet de aanbieder 'Youtube' cookies in om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van 'Youtube' dienen deze er onder andere toe, videostatistieken te maken, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en illegale handelwijzen te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct toegewezen aan uw account wanneer u een video aanklikt. Wanneer u de toewijzing met uw profiel bij YouTube niet wilt, moet u zich vóór het activeren van de button uitloggen. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) op als gebruikersprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 lit.f AVG op basis van het gerechtvaardigde belang van Google in het tonen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u voor het uitoefenen van dit recht contact moet opnemen met YouTube.

Onafhankelijk van een weergave van de embedded video's wordt bij elke oproep van deze website een verbinding gemaakt met het Google-netwerk 'DoubleClick', wat buiten onze invloed om verdere gegevensverwerkingsprocessen kan veroorzaken.
Google LLC met hoofdvestiging in de VS is voor de USA-Europese privacyovereenkomst 'Privacy Shield' gecertificeerd, dat naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau waarborgt.

Zie voor meer informatie over gegevensbescherming bij 'YouTube' de privacyverklaring van de aanbieder op: www.google.de/intl/de/policies/privacy

6) Tools en overige zaken

6.1 Google reCAPTCHA Op deze pagina maken wij ook gebruik van  de reCAPTCHA functie van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Deze functie dient vooral ter onderscheiding of een natuurlijke persoon gegevens invoert of dat dit oneigenlijk machinaal en geautomatiseerd gebeurt. De dienst omvat verzenden van het IP-adres en evt. andere door Google voor de dienst reCAPTCHA benodigde gegevens naar Google en vindt plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigde belang in het vaststellen of handelingen op internet individueel gewild zijn en ter vermijding van misbruik en spam. Google LLC met hoofdvestiging in de VS is voor de USA-Europese privacyovereenkomst 'Privacy Shield' gecertificeerd, dat naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau waarborgt. Voor verdere informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google verwijzen we naar: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

6.2 Google Maps Op onze pagina maken wij ook gebruik van Google Maps (API) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land-)kaarten om geografische informatie visueel te presenteren. Via het gebruik van deze dienst wordt onze locatie getoond en een eventuele route ernaartoe voor u eenvoudiger gemaakt. Al bij het oproepen van de subpagina’s, waarin de kaart van Google Maps is ingesloten, wordt informatie over uw gebruik van onze website (bijv. uw IP-adres) naar servers van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt via welk u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct toegewezen aan uw account. Wanneer u de toewijzing met uw profiel bij Google niet wilt, moet u zich vóór het activeren van de button uitloggen. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) op als gebruikersprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 lit.f AVG op basis van het gerechtvaardigde belang van Google in het tonen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u voor het uitoefenen van dit recht contact moet opnemen met Google. Google LLC met hoofdvestiging in de VS is voor de USA-Europese privacyovereenkomst 'Privacy Shield' gecertificeerd, dat naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau waarborgt. Wanneer u met de toekomstige overdracht van uw gegevens naar Google in het kader van het gebruik van Google Maps niet instemt, bestaat ook de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig te deactiveren door de toepassing JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze internetpagina kan dan niet worden gebruikt. De gebruiksvoorwaarden van Google kunt u bekijken op www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html Uitvoerige informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de internetpagina van Google ('Google Privacy Policy'): www.google.de/intl/de/policies/privacy/

6.3 Google Web Fonts Deze pagina maakt voor een uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde web fonts die door de Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google') beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een site laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Voor dit doel moet de door u gebruikte browser contact opnemen met de servers van Google. Hierdoor wordt Google ervan op de hoogte gesteld dat via uw IP-adres onze website werd opgeroepen. Google Web Fonts wordt gebruikt ten behoeve van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG. Als uw browser web fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt. Google LLC met hoofdvestiging in de VS is voor de USA-Europese privacyovereenkomst 'Privacy Shield' gecertificeerd, dat naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau waarborgt. Voor meer informatie over Google Web Fonts verwijzen we naar developers.google.com/fonts/faq en naar de privacyverklaring van Google: www.google.com/policies/privacy/

7) Rechten van de betrokken personen

7.1 Het geldende privacyrecht verleent u tegenover de verantwoordelijke met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens uitgebreide rechten van de betrokkenen (informatie- en interventierechten), waarover we u hier volgend informeren:
Recht van inzage volgens art. 15 AVG: In het bijzonder hebt u het recht op inzage in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn resp. de criteria voor het bepalen van de opslagtermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en evt. duidelijke informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene, alsmede uw recht om op de hoogte te worden gesteld van de garanties die op grond van art. 46 AVG bestaan wanneer uw gegevens aan derde landen worden verstrekt;

Recht op rectificatie volgens art. 16 AVG: u hebt een recht op onverwijlde rectificatie van de u betreffende onjuiste gegevens en/of vervollediging van onvolledige persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen;

Recht op wissing volgens art. 17 AVG: u hebt het recht de wissing van uw persoonsgegevens te verlangen wanneer een van de voorwaarden van art. 17 lid. 1 AVG van toepassing is. Dit recht bestaat echter met name dan niet wanneer de verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke plicht, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen;

Recht op beperking van de verwerking art. 18 AVG: u hebt het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, zolang de door u betwiste juistheid van uw gegevens wordt geverifieerd, wanneer u een wissing van uw gegevens wegens ongeoorloofde gegevensverwerking afwijst en in plaats daarvan om een beperking van het gebruik van uw gegevens verzoekt, wanneer u uw gegevens nodigt hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, nadat wij deze gegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden of wanneer u bezwaar hebt gemaakt om redenen die betrekking hebben op uw bijzondere situatie, zolang nog niet vaststaat of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen;

 Recht op kennisgeving volgens art. 19 AVG: als u een beroep hebt gedaan op het recht van rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke, dan is deze verplicht, alle ontvangers, aan wie de u betreffende persoonsgegevens werden blootgelegd, deze rectificatie, of wissen van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of gepaard gaat met onredelijke inspanningen. U hebt het recht, geïnformeerd te worden over deze ontvangers.
   
Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG: u hebt het recht, uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, voor zover dit technisch haalbaar is;
   
Recht op herroepen van verstrekte toestemmingen volgens art. 7 lid 3 AVG: u hebt het recht om een verstrekte toestemming voor het verwerken van gegevens te allen tijde met toekomstige werking te herroepen. In het geval van een herroeping zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, voor zover een verdere verwerking niet onderbouwd kan worden door een juridische basis voor verwerking zonder dat daarvoor een toestemming nodig is. Door de toestemming te herroepen blijft de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet;

Recht op klacht indienen volgens art. 77 AVG: wanneer u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG, hebt u – onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte – het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermoede overtreding heeft plaatsgevonden.

7.2 HERROEPINGSRECHT WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENOVERWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS ZWAARDER WEGENDE GERECHTVAARDIGDE BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT, OM REDENEN DIE RESULTEREN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET TOEKOMSTIGE WERKING. WANNEER U VAN UW HERROEPINSRECHT GEBRUIK MAAKT, BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. EEN VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN WANNEER WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN, DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN GRONDVRIJHEDEN, OF WANNEER DE VERWERKING DIENT VOOR DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN RECHTSVORDERINGEN. WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING, DAN HEEFT U HET RECHT, TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN DE U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN ZULKE MARKETING. U KUNT HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS BOVEN BESCHREVEN. WANNEER U VAN UW HERROEPINSRECHT GEBRUIK MAAKT, BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETING-DOELEINDEN.

8) Duur van de opslag van persoonsgegevens
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt gemeten aan de hand van de desbetreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. handels- en fiscaal-juridische bewaartermijnen). Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn om de overeenkomst na te komen of voor te bereiden en/of van onze kant geen gerechtvaardigd belang bestaat om ze nog op te slaan.

Informatie over de gegevensbeschermingsfunctionaris
De Wemefa GmbH heeft een externe gegevensbeschermingsfunctionaris benoemd, de heer Arndt Halbach van de firma GINDAT GmbH (Gesellschaft für IT-Normierung und Datenschutz), te bereiken via ons gegevensbeschermings-e-mailadres datenschutz(at)wemefa.de.
Mocht u niet tevreden zijn met de hier geboden maatregelen voor gegevensbescherming of nog vragen hebben met betrekking tot het verzamelen, verwerken en/of gebruiken van uw persoonsgegevens, dan zouden we het op prijs stellen, dit van u te horen. We zullen ons best doen, uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uw suggesties om te zetten. Neem hiertoe gewoon via datenschutz(at)wemefa.de contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris (Arndt Halbach).

Aansprakelijkheid voor eigen inhoud
De inhoud van deze pagina's werd uiterst zorgvuldig opgesteld. Desondanks kunnen wij geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze inhoud. Als dienstverlener zijn wij cf. § 7 I TMG (Duitse telemediawet) verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetten.

Verantwoordelijke instantie in de zin van § 3 (7) BDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming):
Wemefa GmbH
Steinbrink 3
42555 Velbert

Laatste actualisering: 14-12-2018